CARTA
image
image
image
image
image
  • Ευκαιρίες συμμετοχής σε συνέδρια και εκδηλώσεις ψυχικής υγείας σχεδιασμένες από πιστοποιημένους εικαστικούς θεραπευτές του σωματείου μας

  • Ευκαιρίγια συμμετοχή με μειωμένη χρέωση σε σεμινάρια ή εργαστήρια που προσφέρονται από έμπειρους εικαστικούς θεραπευτές

  • Ευκαιρία για ενημέρωση στο ετήσιο δελτίο δράσης του σωματείου και ανάπτυξης της επιστήμης εικαστικής θεραπείας στον  τόπο μας